Công Ty Cổ Phần Du Lịch Năng Động Trẻ

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Năng Động Trẻ
Số 4, Đinh Tiên Hoàng, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa .
(058) 3629958,
Thông tin chi tiết doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Số 4, Đinh Tiên Hoàng, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại:
(058) 3629958,

Fax:
(058) 3822588

Website:
http://youthactinontour.com

Ngành nghề kinh doanh

Du Lịch – Tour Du Lịch

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Bản đồ:
Những doanh nghiệp cùng ngành nghề: