Công Ty Cổ Phần Du Lịch Nha Phong – Kẻ Bảng

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Nha Phong – Kẻ Bảng
Thôn Phong Nha, X. Sơn Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình .
(052) 3852059, 3852069
Thông tin chi tiết doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Thôn Phong Nha, X. Sơn Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình

Điện thoại:
(052) 3852059, 3852069

Fax:
(052) 38852079

Email:
info@phongnhakebangtravel.com

Website:
http://www.phongnhakebangtravel.com

Ngành nghề kinh doanh

Tour Du Lịch Nội Địa

Tour Du Lịch Quốc Tế

Du Lịch – Tour Du Lịch

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Công Ty Cổ Phần Du Lịch Nha Phong – Kẻ Bảng

Bản đồ:
Những doanh nghiệp cùng ngành nghề: