Công Ty Cổ Phần Tân Định – FiDi Tour – Chi Nhánh Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Tân Định – FiDi Tour – Chi Nhánh Đà Nẵng
47B Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng .
(0511) 6523033,
Thông tin chi tiết doanh nghiệp:
Địa chỉ:
47B Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại:
(0511) 6523033,

Fax:
(0511) 6523034

Email:
fiditoursdanang@.com

Website:
http://www.fiditour.com

Ngành nghề kinh doanh

Tour Du Lịch Nội Địa

Tour Du Lịch Quốc Tế

Du Lịch – Tour Du Lịch

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Công Ty Cổ Phần Tân Định – FiDi Tour – Chi Nhánh Đà Nẵng

Bản đồ:
Những doanh nghiệp cùng ngành nghề: