Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Khám Phá Hạ Long

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Khám Phá Hạ Long
Tổ 3, Khu 6, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh .
(033) 3515863,
Thông tin chi tiết doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Tổ 3, Khu 6, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại:
(033) 3515863,

Fax:
(033) 3515864

Email:
khamphahalong@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh

Du Lịch – Tour Du Lịch

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Bản đồ:
Những doanh nghiệp cùng ngành nghề: