Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Và Du Lịch An Bình Tâm

Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Và Du Lịch An Bình Tâm
58 Trần Hưng Đạo, P. 7, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh .
(08) 62611469, 62611479
Thông tin chi tiết doanh nghiệp:
Địa chỉ:
58 Trần Hưng Đạo, P. 7, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại:
(08) 62611469, 62611479

Fax:
(08) 62611552

Email:
abt_co@viettel.vn

Ngành nghề kinh doanh

Viễn Thông – Dịch Vụ Viễn Thông

Du Lịch – Tour Du Lịch

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Bản đồ:
Những doanh nghiệp cùng ngành nghề: