Công Ty TNHH Du Lịch Hoàng Kim

Công Ty TNHH Du Lịch Hoàng Kim
84/50 Lê Quang Định, P.14, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh .
(08) 36012505, 36012506
Thông tin chi tiết doanh nghiệp:
Địa chỉ:
84/50 Lê Quang Định, P.14, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại:
(08) 36012505, 36012506

Fax:
(08) 38413004

Email:
g.a.travel@dulichhoangkim.com

Website:
http://www.dulichhoangkim.com

Ngành nghề kinh doanh

Du Lịch – Tour Du Lịch

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Bản đồ:
Những doanh nghiệp cùng ngành nghề: