Công Ty TNHH Hồng Quang Thái Bình

Công Ty TNHH Hồng Quang Thái Bình
Đông Hòa, TP. Thái Bình, Thái Bình .
(036) 3748091,
Thông tin chi tiết doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Đông Hòa, TP. Thái Bình, Thái Bình

Điện thoại:
(036) 3748091,

Email:
hongquangwater@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh

Nước Uống Đóng Chai, Đóng Bình – Sản Xuất và Phân Phối

Du Lịch – Tour Du Lịch

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Bản đồ:
Những doanh nghiệp cùng ngành nghề: