Diệu Hiền – Công Ty TNHH Diệu Hiền

Diệu Hiền – Công Ty TNHH Diệu Hiền
30/14 Khu Phố 3,Thống Nhất, TT. Dầu Tiếng, H. Dầu Tiếng, Bình Dương .
(0650) 3561515
Thông tin chi tiết doanh nghiệp:
Địa chỉ:
30/14 Khu Phố 3,Thống Nhất, TT. Dầu Tiếng, H. Dầu Tiếng, Bình Dương

Điện thoại:
(0650) 3561515

Fax:
(0650) 3561515

Ngành nghề kinh doanh

Xây Dựng – Nhà Thầu Xây Dựng

Vật Liệu Xây Dựng

Nước Đá – Sản Xuất và Phân Phối

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Diệu Hiền – Công Ty TNHH Diệu Hiền

Bản đồ:
Những doanh nghiệp cùng ngành nghề: