Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Nhân Thương Mại

Địa chỉ:
20 Trần Bình Trọng, Tp. Plây Cu, Gia Lai

Điện thoại:
(059) 3717171, 3888888

Fax:
(059) 3716427

Ngành nghề kinh doanh

Taxi

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Nhân Thương Mại

Trả lời