én Bạc – Công Ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại én Bạc

én Bạc – Công Ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại én Bạc
89 Tuệ Tĩnh, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội .
(04) 22102848
Thông tin chi tiết doanh nghiệp:
Địa chỉ:
89 Tuệ Tĩnh, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:
(04) 22102848

Fax:
(04) 36340193

Email:
entc8@hotmail.com.vn

Ngành nghề kinh doanh

Vật Liệu Xây Dựng

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
én Bạc – Công Ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại én Bạc

Bản đồ:
Những doanh nghiệp cùng ngành nghề: