Hải Việt Ninh – Công Ty TNHH Hải Việt Ninh

Hải Việt Ninh – Công Ty TNHH Hải Việt Ninh
30 Đốc Ngữ, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, Hà Nội .
(04) 38326277
Thông tin chi tiết doanh nghiệp:
Địa chỉ:
30 Đốc Ngữ, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:
(04) 38326277

Fax:
(04) 37615171

Ngành nghề kinh doanh

Du Lịch – Tour Du Lịch

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Hải Việt Ninh – Công Ty TNHH Hải Việt Ninh

Bản đồ:
Những doanh nghiệp cùng ngành nghề: