Hồng Vân – Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Hồng Vân

Hồng Vân – Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Hồng Vân
Số 225 Đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, H. Thanh Trì, Hà Nội .
(04) 38615506
Thông tin chi tiết doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Số 225 Đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, H. Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại:
(04) 38615506

Email:
Phanhang75@yahoo.com.vn

Ngành nghề kinh doanh

Du Lịch – Tour Du Lịch

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Hồng Vân – Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Hồng Vân

Bản đồ:
Những doanh nghiệp cùng ngành nghề: