Hương Lúa – Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Hương Lúa

Địa chỉ:
19 Triệu Việt Vương, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại:
(0511) 3945135, 3945134, 3945104

Fax:
(0511) 3945106

Ngành nghề kinh doanh

Taxi

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Hương Lúa – Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Hương Lúa

Trả lời