Khách Sạn Vinapha (Cty TNHH Vinapha)

Khách Sạn Vinapha (Cty TNHH Vinapha)
80-83 Trần Phú, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng .
(0511) 3812767, 3825072
Thông tin chi tiết doanh nghiệp:
Địa chỉ:
80-83 Trần Phú, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại:
(0511) 3812767, 3825072

Fax:
(0511) 3837551

Ngành nghề kinh doanh

Khách Sạn

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Khách Sạn Vinapha (Cty TNHH Vinapha)

Bản đồ:
Những doanh nghiệp cùng ngành nghề: