Mai Linh Bình Định – Công Ty Cổ Phần Mai Linh Bình Định

Địa chỉ:
33A Tây Sơn, P. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại:
(056) 3546666, 3546938

Fax:
(056) 3846399

Ngành nghề kinh doanh

Taxi

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Mai Linh Bình Định – Công Ty Cổ Phần Mai Linh Bình Định

Trả lời