Nét á – Công Ty TNHH Đầu Tư Nét á

Nét á – Công Ty TNHH Đầu Tư Nét á
407 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội .
(04) 38771598
Thông tin chi tiết doanh nghiệp:
Địa chỉ:
407 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:
(04) 38771598

Ngành nghề kinh doanh

Du Lịch – Tour Du Lịch

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Nét á – Công Ty TNHH Đầu Tư Nét á

Bản đồ:
Những doanh nghiệp cùng ngành nghề: