Nhà Hàng Du Lịch Cồn Khương

Nhà Hàng Du Lịch Cồn Khương
Khu Vực 3, Cồn Khương, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ .
(071) 2243332, 3768393
Thông tin chi tiết doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Khu Vực 3, Cồn Khương, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại:
(071) 2243332, 3768393

Fax:
(071) 3768394

Email:
ungdungnhconkhuong@gmail.com

Website:
http://www.nhahangconkhuong.com

Ngành nghề kinh doanh

Nhà Hàng

Xây Dựng Công Trình

Du Lịch – Tour Du Lịch

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Bản đồ:
Những doanh nghiệp cùng ngành nghề: