Phương Dung – Công Ty Cổ Phần Phương Dung

Phương Dung – Công Ty Cổ Phần Phương Dung
595 Lê Thanh Nghị, P. Lê Thành Nghi, Tp. Hải Dương, Hải Dương .
(0320) 3860071
Thông tin chi tiết doanh nghiệp:
Địa chỉ:
595 Lê Thanh Nghị, P. Lê Thành Nghi, Tp. Hải Dương, Hải Dương

Điện thoại:
(0320) 3860071

Ngành nghề kinh doanh

Cơ Khí – Máy móc và Thiết Bị Cơ Khí

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Phương Dung – Công Ty Cổ Phần Phương Dung

Bản đồ:
Những doanh nghiệp cùng ngành nghề: