Sắc Việt – Công Ty TNHH Sắc Việt

Sắc Việt – Công Ty TNHH Sắc Việt
6 Phạm Ngũ Lão, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội .
(04) 39334618
Thông tin chi tiết doanh nghiệp:
Địa chỉ:
6 Phạm Ngũ Lão, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:
(04) 39334618

Fax:
(04) 39334619, 39330801

Email:
info@colourofviet.com

Website:
http://www.colourofviet.com

Ngành nghề kinh doanh

Du Lịch – Tour Du Lịch

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Sắc Việt – Công Ty TNHH Sắc Việt

Bản đồ:
Những doanh nghiệp cùng ngành nghề: