Sao Mai – Công Ty Cổ Phần Vận Tải Sao Mai

Địa chỉ:
22 Trung Hòa, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:
(04) 37832188

Fax:
(04) 37832199

Ngành nghề kinh doanh

Taxi

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Sao Mai – Công Ty Cổ Phần Vận Tải Sao Mai

Trả lời