Vạn Xuân – Công Ty Cổ Phần Vận Tải Vạn Xuân

Địa chỉ:
60 Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:
(04) 38222888, 39427129, 39427127, 39427315

Fax:
(04) 39427129

Email:
vanxuantaxi@vnn.vn

Ngành nghề kinh doanh

Taxi

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Vạn Xuân – Công Ty Cổ Phần Vận Tải Vạn Xuân

Trả lời