CS ĐIỆN TỬ KIM CANG

Tên doanh nghiệp : CS ĐIỆN TỬ KIM CANG. Địa chỉ: 552 Vĩnh Viễn, P.6, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0838560607