Chuyên mục
VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Asuzac – Công Ty TNHH – VPĐD Asuzac

Tên doanh nghiệp : Asuzac – Công Ty TNHH – VPĐD Asuzac. Địa chỉ: 84B Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội . Điện thoại: (04) 37832136, 37832138

Địa chỉ:
84B Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:
(04) 37832136, 37832138

Fax:
(04) 37832137

Website:
http://www.asuzac.com.vn

Ngành nghề kinh doanh

Vật Liệu Xây Dựng

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Asuzac – Công Ty TNHH – VPĐD Asuzac