Chuyên mục
VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Bảo Khang – Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng – VPĐD

Tên doanh nghiệp : Bảo Khang – Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng – VPĐD. Địa chỉ: 121 Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, Hà Nội . Điện thoại: (04) 35574936

Địa chỉ:
121 Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:
(04) 35574936

Fax:
(04) 35574937

Ngành nghề kinh doanh

Vật Liệu Xây Dựng

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Bảo Khang – Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng – VPĐD