Cát An Thịnh – Công Ty TNHH Cát An Thịnh

Địa chỉ:
65 Hòa Hưng, P. 12, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại:
(08) 38620442

Fax:
(08) 38657579

Email:
catanthinh@vnn.vn

Ngành nghề kinh doanh

Vải Sợi – Sản Xuất và Kinh Doanh

Văn Phòng Phẩm – Công Ty Văn Phòng Phẩm

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Cát An Thịnh – Công Ty TNHH Cát An Thịnh