Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Xây Dựng Phú Tài

Địa chỉ:
Đa Phúc, Dương Kinh, Tp. Hải Phòng

Điện thoại:
(031) 3580174

Fax:
(031) 3580174

Email:
info@phutaivn.vn

Website:
http://www.phutaivn.vn

Ngành nghề kinh doanh

Khí Công Nghiệp (Khí oxy, Khí Argon, khí NH3,..)

Khí Gas, Khí Hóa Lỏng – Đóng Bình và Bồn

Van Công Nghiệp

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Xây Dựng Phú Tài