Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng & Khí Đốt Nha Trang

Địa chỉ:
151 Thống Nhất, P. Vạn Thắng, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại:
(058) 3821226, 3822213

Fax:
(058) 3825965

Ngành nghề kinh doanh

Khí Đốt – Sản Xuất và Bán Buôn

Vật Liệu Xây Dựng

Chất Đốt Công Nghiệp

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng & Khí Đốt Nha Trang