Công Ty Cổ Phần Trầm Hương Núi Thành Quảng Nam

Địa chỉ:
Khối 7, Cụm CN-Tiểu Thủ Công Nghiệp,TT. Núi Thành, H. Núi Thành, Quảng Nam

Điện thoại:
(0510) 3572759

Ngành nghề kinh doanh

Dịch Vụ Cây Xanh

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Công Ty Cổ Phần Trầm Hương Núi Thành Quảng Nam

Trả lời