Chuyên mục
VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Đồng Thanh

Tên doanh nghiệp : Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Đồng Thanh. Địa chỉ: 222 Trương Công Định, P. 9, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu . Điện thoại: (064) 3830222

Địa chỉ:
222 Trương Công Định, P. 9, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu

Điện thoại:
(064) 3830222

Fax:
(064) 3830222

Thị trường:
Miền Nam

Ngành nghề kinh doanh

Bốc Xếp Hàng Hóa – Bằng Xe Nâng, Xe Cẩu

Phế Liệu

Vật Liệu Xây Dựng

Xây Dựng Dân Dụng

Phế Liệu Công Nghiệp

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Đồng Thanh

Thị trường:
Miền Nam