Công Ty Cổ Phần Vietgroupland

Vietgroupland Joint Stock Company
Công Ty Cổ Phần Vietgroupland – Vietgroupland Joint Stock Company có địa chỉ tại 58 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Mã số thuế 0314625066 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê