Công Ty Công Viên Đà Nẵng

Địa chỉ:
27 Điện Biên Phủ, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại:
(0511) 3891054, 3656263, 3656261, 3656262

Fax:
(0511) 3821914

Ngành nghề kinh doanh

Dịch Vụ Cây Xanh

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Công Ty Công Viên Đà Nẵng

Trả lời