Công Ty Đá Hoa Xuất Khẩu Thanh Hóa

Địa chỉ:
Khu Công Nghiệp Hồ Văn Huê, Đường Lễ Môn,H. Thạnh Hóa, Thanh Hóa

Điện thoại:
(037) 3910402, 3910400, 3910116

Ngành nghề kinh doanh

Đá ốp Lát (Đá Granite, Đá Marble, Đá Hoa Cương..)

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Công Ty Đá Hoa Xuất Khẩu Thanh Hóa

Trả lời