Công Ty Đá Hoa Xuất Khẩu

Địa chỉ:
Đông Thọ, Thanh Hóa

Điện thoại:
(037) 3852647

Fax:
(037) 3852761

Ngành nghề kinh doanh

Khoáng Sản – Công Ty Khoáng Sản

Đá ốp Lát (Đá Granite, Đá Marble, Đá Hoa Cương..)

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Công Ty Đá Hoa Xuất Khẩu

Trả lời