Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng 2yc

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng 2yc
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng 2yc – Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng 2yc có địa chỉ tại Số 9 Đường 33, Phường 04, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Mã số thuế 0314624030 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng nhà các loại