Công Ty TNHH Thái Dương SPS

Địa chỉ:
23-63 Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:
(04) 66512551,

Fax:
(04) 66512551

Email:
thaiduongsps@gmail.com

Website:
http://spsquartzstone.com.vn

Ngành nghề kinh doanh

Khoáng Sản – Công Ty Khoáng Sản

Vật Liệu Xây Dựng

Đá ốp Lát (Đá Granite, Đá Marble, Đá Hoa Cương..)

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Công Ty TNHH Thái Dương SPS

Trả lời