Chuyên mục
Doanh nghiệp mới

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Việt Tinh Thành Phố Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Việt Tinh Thành Phố Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Việt Tinh Thành Phố Hồ Chí Minh – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Việt Tinh Thành Phố Hồ Chí Minh có địa chỉ tại Số 1247 đường 3/2, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Mã số thuế 0314705988 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu