Chuyên mục
VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Công Ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại Phước Thành

Tên doanh nghiệp : Công Ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại Phước Thành. Địa chỉ: Tổ Dân Phố Nghĩa Quý , P. Cam Nghĩa , TP. Cam Ranh, Khánh Hòa . Điện thoại: (058) 3970052,

Địa chỉ:
Tổ Dân Phố Nghĩa Quý , P. Cam Nghĩa , TP. Cam Ranh, Khánh Hòa

Điện thoại:
(058) 3970052,

Ngành nghề kinh doanh

Vật Liệu Xây Dựng

Xây Dựng Dân Dụng

San Lấp Mặt Bằng – Nhà Thầu San Lấp Mặt Bằng

Phá Dỡ Công Trình – Nhà Thầu Phá Dỡ Công Trình

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Công Ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại Phước Thành