Chuyên mục
ALBUM

CTY CP DV PHÂN TÍCH DI TRUYỀN – VPĐD

Tên doanh nghiệp : CTY CP DV PHÂN TÍCH DI TRUYỀN – VPĐD. Địa chỉ: 34 Thanh Sơn P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Điện thoại: (511)3532700

Điện thoại: (511)3532700
Địa chỉ: 34 Thanh Sơn P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

  • Ngành nghề:
  • Y TẾ – DỊCH VỤ HỖ TRỢ
  • Website:
  • www.gentis.com.vn ;
  • Email:
  • anhtai@gentis.com.vn
  • Sản phẩm:
  • XÉT NGHIỆM ADN

Trả lời