Chuyên mục
BĂNG TẢI CÁC LOẠI

CTY CP GIẢI PHÁP SỐ SVTN

Tên doanh nghiệp : CTY CP GIẢI PHÁP SỐ SVTN. Địa chỉ: 145 Lê Thanh Nghị P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Điện thoại: (511)3783783

Điện thoại: (511)3783783
Địa chỉ: 145 Lê Thanh Nghị P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

  • Ngành nghề:
  • VI TÍNH & TIN HỌC
  • Website:
  • Email:
  • viet.svtn@gmail.com

Trả lời