Chuyên mục
ĂN UỐNG-DỊCH VỤ

CTY CP TRUYỀN THÔNG DV SỐ

Tên doanh nghiệp : CTY CP TRUYỀN THÔNG DV SỐ. Địa chỉ: 17 Lầu 7 Hồ Bá Kiện, P.15, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0839771041

Điện thoại: 0839771041
Địa chỉ: 17 Lầu 7 Hồ Bá Kiện, P.15, Q.10, TP.Hồ Chí Minh.

  • Ngành nghề:
  • TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN – DỊCH VỤ
  • Fax:
  • (08) 3977 1040
  • Website:
  • Email:
  • hannguyen.dichvuso@gmail.com
  • Sản phẩm:
  • CUNG CẤP KẾT QUẢ SỔ XỐ

Trả lời