Chuyên mục
BĂNG DÁN, BĂNG CÔNG NGHIỆP, BĂNG BẢO VỆ

CTY TNHH DL XD TM CAO LỰC

Tên doanh nghiệp : CTY TNHH DL XD TM CAO LỰC. Địa chỉ: 38 NHIÊU TỨ, P.7, Q.PN, TP. HCM. Điện thoại: 0835109375

Điện thoại: 0835109375
Địa chỉ: 38 NHIÊU TỨ, P.7, Q.PN, TP. HCM.

  • Ngành nghề:
  • KEO & CHẤT DÍNH
  • Fax:
  • (08) 3841 8757

Trả lời