Chuyên mục
ĂNG-TEN

CTY TNHH KỸ THUẬT ĐỒNG MINH

Tên doanh nghiệp : CTY TNHH KỸ THUẬT ĐỒNG MINH. Địa chỉ: Q5 Bạch Mã CX Bắc Hải, P.15, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0838624413

Điện thoại: 0838624413
Địa chỉ: Q5 Bạch Mã CX Bắc Hải, P.15, Q.10, TP.Hồ Chí Minh.

  • Ngành nghề:
  • Y TẾ – VẬT TƯ & THIẾT BỊ
  • Fax:
  • (08) 3862 4823

Trả lời