Chuyên mục
ALBUM

CTY TNHH MTV THIẾT BỊ KỸ THUẬT KHÁNH LINH

Tên doanh nghiệp : CTY TNHH MTV THIẾT BỊ KỸ THUẬT KHÁNH LINH. Địa chỉ: 360A Lầu 2 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0838267112

Điện thoại: 0838267112
Địa chỉ: 360A Lầu 2 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP.Hồ Chí Minh.

  • Ngành nghề:
  • VÒNG ĐỆM
  • Fax:
  • (08) 3826 7110
  • Website:
  • www.khanhlinhco.com.vn ;
  • Email:
  • admin@khanhlinhco.com.vn

Trả lời