Chuyên mục
BĂNG ĐĨA

CTY TNHH PSM

Tên doanh nghiệp : CTY TNHH PSM. Địa chỉ: Khối 4 TT.Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam. Điện thoại: (510)3675005

Điện thoại: (510)3675005
Địa chỉ: Khối 4 TT.Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam.

  • Ngành nghề:
  • XÂY DỰNG – CÔNG TY
  • Fax:
  • (510)3675387
  • Website:
  • Email:
  • nguyenvan.buy@gmail.com

Trả lời