Chuyên mục
BẢN ĐỒ & ĐỊA CẦU

CTY TNHH SX TM CHỈ MAY VĨNH HƯNG HƯNG

Tên doanh nghiệp : CTY TNHH SX TM CHỈ MAY VĨNH HƯNG HƯNG. Địa chỉ: 276-278 Hậu Giang, P.9, Q.6, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0839604992

Điện thoại: 0839604992
Địa chỉ: 276-278 Hậu Giang, P.9, Q.6, TP.Hồ Chí Minh.

  • Ngành nghề:
  • MAY MẶC – PHỤ LIỆU
  • Fax:
  • (08) 3969 2548
  • Website:
  • www.vhhthread.vn ;
  • Email:
  • vhhthreadmn@viettel.vn

Trả lời