CTY TNHH VIỄN THÔNG KINGHIGH

Điện thoại: (61)3561312
Địa chỉ: Đường 25b KCN Nhơn Trạch 2, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai.

  • Ngành nghề:
  • CÁCH NHIỆT – VẬT LIỆU & THIẾT BỊ ; ĐIỆN LẠNH – THIẾT BỊ
  • Fax:
  • (61)3561311
  • Website:
  • www.kingsgp.com.tw ; www.yp.vn/yp/cong_ty/CACH-NHIET-VAT-LIEU-THIET-BI-KINGHIGH-COMMUNICATION-CO-L
  • Email:
  • khsales@kingsgp.com.tw ; davidking@kingsgp.com.tw

Trả lời