Diên Hồng – Công Ty Cổ Phần Diên Hồng

Địa chỉ:
T2 Khu Đô Thị Trung Hoà, X. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:
(04) 35569070

Fax:
(04) 35569862

Email:
hoatramy2007@vnn.vn

Website:
http://www.hoatramyschool.com.vn

Ngành nghề kinh doanh

Giáo Dục – Tư Vấn Giáo Dục

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Diên Hồng – Công Ty Cổ Phần Diên Hồng

Trả lời