DNTN Sản Xuất Vải Phú Lộc

Địa chỉ:
2/2 Khu Phố 5, P. Đông Hưng Thuận, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại:
0903818345, 0903141146

Fax:
37193508

Email:
lucky_start1607@yahoo.com

Loại hình:
Nhà Sản Xuất, Công Ty Dịch Vụ

Thị trường:
Miền Nam

Giới thiệu

Nhận gia công: – Nhuộm, căng kim định hình đa dạng các loại vải.

Ngành nghề kinh doanh

– Nhuộm Vải Thun Và Căng Kim Định Hình
– Vải Sợi – Sản Xuất Và Kinh Doanh

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
DNTN Sản Xuất Vải Phú Lộc

Loại hình:
Nhà Sản Xuất, Công Ty Dịch Vụ

Thị trường:
Miền Nam