Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngôn Ngữ Sao

Star Language Private Enterprise
Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngôn Ngữ Sao – Star Language Private Enterprise có địa chỉ tại Lô 30 đường Bình Minh 1, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Mã số thuế 0401854288 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Đà Nẵng
Ngành nghề kinh doanh chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Cập nhật: 2 giờ trước