Chuyên mục
VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quế Nguyên

Tên doanh nghiệp : Doanh Nghiệp Tư Nhân Quế Nguyên. Địa chỉ: 164Bis/7 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh . Điện thoại: (08) 38213928

Địa chỉ:
164Bis/7 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại:
(08) 38213928

Ngành nghề kinh doanh

Xây Dựng Dân Dụng

Vật Liệu Xây Dựng

Sơn – Nhà Sản Xuất và Cung Cấp

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Doanh Nghiệp Tư Nhân Quế Nguyên